فرد مقیم در اسپانیا می تواند تا ۶ ماه با ترجمه رسمی گواهینامه خود ( به زبان انگلیسی یا اسپانیایی) رانندگی نماید. این مدت زمان برای افراد با ملیت اروپایی دو سال است. پس از آن بایستی برای اخذ گواهینامه رانندگی در اسپانیا اقدام نماید. جریمه رانندگی با گواهینامه غیر اسپانیایی پس از طی مدت عنوان شده، ۲۰۰ یورو است.

آزمون رانندگی در اسپانیا شامل آزمون تئوری و آزمون عملی است. آزمون تئوری به زبان های اسپانیایی و یا انگلیسی برگزار می گردد و ۳۰ سوال تستی است. آزمون عملی نیز حدود ۳۰ دقیقه رانندگی در سطح شهر است. اعتبار گواهینامه اخذ شده، تا پیش از موعد ۶۵ سالگی ۱۰ ساله است و پس از آن، هر ۵ سال تمدید می گردد.

مدارک لازم برای ثبت نام در آزمون گواهینامه رانندگی در اسپانیا عبارتند از:

کارت اقامت

نشانی محل سکونت

گواهی معاینه پزشکی از مراکز تعیین شده توسط اداره ترافیک

دو قطعه عکس

فرم درخواست شرکت در آزمون

برای شرکت در آزمون ابتدا بایستی در آموزشگاه رانندگی ثبت نام کرد. در صورت عدم تسلط به زبان اسپانیایی، می توان به آموزشگاه های انگلیسی زبان مراجعه کرد.

هزینه ثبت نام در آموزشگاه و شرکت در آزمون های تئوری و عملی بسته به نتیجه آزمون، می تواند از ۵۰۰ یورو تا ۱۵۰۰ یورو متغیر باشد. زمان مورد نیاز برای دریافت گواهینامه رانندگی نیز بسته به میزان موفقیت در هر یک از آزمون ها متغیر است، اما کوتاه ترین زمان واقع بینانه حداقل ۲ ماه است.